CKC4 

Bli CKC4 medlem

För att bli medlem, fyll i formulär nedan i rutan meddelande fyller du i ditt personnummer vid enskild medlem och vid familjemedlemskap behöver vi ha namn, personnummer till alla medlemmar och gärna mobilnummer samt mailadress. Tänk på att fylla i den som skall vara familjens huvudmedlem i rutan "Ditt namn".

Betala medlemsavgiften till Bankgiro 5575-8494, märk inbetalning med ditt namn.

Observera att vi har verksamhet från det år man fyller 13 år om inget annat överenskommits med CKC4. Mer information om vår verksamhet finner du under menyn "Träning - Tävling". Medlemsavgiften gäller för det året som årsavgiften betalas in till CKC4. Årsavgiften beslutas av årsmötet för påföljande år.

Medlemsavgiften är den enda obligatoriska avgift som finns i klubben och inkluderar medlemskap i klubben, deltagande i träningar samt olika aktiviteter som föreningen arrangerar. Vid olika typer av aktiviteter och arrangemang, såsom exempelvis träningsläger etc, kan tillhörande avgifter tas ut i samband med anmälan.

Som ny MTB cyklist erbjuder CKC4 möjligheten till att prova på våra gemensamma träningar vid tre tillfällen innan man tecknar medlemskap.

CKC4 medlemsavgifter 2024

Medlemskap enskildmedlem- årlig avgift 350 kr

Medlemskap familjemedlem - årlig avgift 500 kr

Avgifter beslutade av årsmötet för 2024

Välkommen att bli medlem i CKC4!